VVS_brandisoleringStrenge kvalitetskrav omgiver i dag VVS Brandisolering. Således er isolering af VVS-installationer andet og meget mere end blot at vikle et par isoleringsbats omkring et afløbsrør. Myndighederne opstiller omfattende betingelser for arbejdets udførelse og ikke mindst isoleringsformernes beskaffenhed.

Hos IKAS Isolering A/S er vi fuldt fortrolige med disse krav og forstår at leve op til dem på effektiv og ansvarlig vis.

Til VVS brandisolering anvender vi bl.a. Rockwool Conlit, hvormed vi kan sikre dine VVS-anlæg optimalt mod brand. Hovedformålet med brandisolering er at forhindre, at en eventuel brand spreder sig. Det er med til at afsikre den samlede bygning, og det giver bygningens brugere en udvidet grad af tryghed.

En korrekt udført VVS brandisolering forlænger tidsrummet, inden varmen fra branden når at beskadige kritiske punkter i bygningskonstruktionerne. Samtidig øges mulighederne for effektivt slukningsarbejde, og i sidste instans kan brandisoleringen være den udslagsgivende faktor, der forhindrer, at branden får fatale følger.

IKAS Isolering A/S står for isolering af alle VVS-installationer – også komplekse industrielle VVS-anlæg. Vi har en omfattende erfaring med isolering – også på udenlandske destinationer – og vi formår at håndtere selv de største opgaver. Såvel i planlægningsfasen som i den faktiske eksekvering af isoleringsarbejdet.

Kontakt os i dag for nærmere drøftelse af den så vigtige brandisolering af jeres VVS-anlæg.