AdminiKAS Ingen kommentarer

Stor isoleringsopgave i hus

IKAS Isolering A/S har fået til opgave at isolere VVS-installationer på Navitas/Århus af Brøndum A/S.
Isolering omfatter isolering af kølerør, varmerør og brugsvand. Arbejdet vil strække sig over 12-13 måneder.

Ikke-kategoriseret