LydisoleringLydisolering  kommer på tale, hvor lyd og støj er en udfordring. IKAS Isolering A/S løser problemerne. Vi udarbejder konstruktive forslag til støjreduktion og lydisolering af kontormiljøer og produktionsfaciliteter.

Lyd kan i yderste konsekvens betragtes som en forurening, der skal bekæmpes. Støjende og dermed generende produktionsanlæg skal  lydisoleres forskriftsmæssigt – dels i forhold til de medarbejdere, der betjener de pågældende anlæg og dels i forhold til omkringliggende omgivelser, så klager over støj og larm elimineres.

Lydplage kan være en afgørende faktor i forhold til arbejdsmiljø. Investering i lydisolering er derfor samtidig en investering i medarbejdernes velvære og dermed i virksomhedens overordnede effektivitet.

Generende støj kan også være et tema i boligmiljøer, herunder i etagebyggeri. Effektiv lydisolering hindrer beboerklager og sikrer en øget trivsel for alle beboere.

IKAS Isolering A/S yder professionel og kompetent rådgivning med henblik på at afbøde ulemper fra jeres støjkilder. Vi foretager en tilbundsgående analyse af jeres støjforhold og kommer på baggrund heraf med konkrete forslag til en samlet løsning for en perfekt akustisk isolering.