Hvor-findes-PCB

IKAS Isolering A/S har det fornødne personale og det rigtige udstyr til at kunne konstatere eventuelle forekomster af PCB-holdige materialer i dine bygninger. Vi kan fastslå tilstedeværelse, placering og koncentration af PCB i alle ejendomstyper.

Typisk findes PCB udbredt i rigtig mange fugematerialer fra perioden 1950-77. I fugerne er det desværre ikke usædvanligt at finde ekstremt høje koncentrationer af PCB – helt op til 30 % af fugens samlede vægt. Ligeledes er PCB-forekomster i kantforseglinger på termoruder et stort problem.

PCB kan desuden forekomme i flg. sammenhænge:

Gulvbelægninger
PCB var meget benyttet i skridsikre gulve – ikke mindst i Sverige og Norge er disse gulvtyper anvendt. Omfanget af brug af denne gulvtype i Danmark er ikke fastlagt. Men gulvene er med garanti blevet lagt flere steder frem til totalforbudet mod PCB i 1977.

Hydraulikolie
Hydraulikolie med PCB-indhold er i en vis udstrækning blevet anvendt i Skandinavien. Omfanget er dog aldrig blevet kortlagt. Formentlig er denne type olie også forekommet i Danmark. Hydraulikolie med PCB blev forbudt i Danmark i 1986

Oliefyldte kabler
Også oliefyldte kabler med PCB har været anvendt i Skandinavien. Tilsvarende hydraulikolie er også de oliefyldte kabler antageligvis blevet anvendt her i landet. Oliefyldte kabler med PBC blev forbudt i Danmark i 1986.

Danmarks Asbestforening har udgivet en vejledning om PBC. Den finder du HER